China’s Emissie Verhandel Systeem

Claire Selbeck Energy Leave a Comment

“If done right, it (the ETS) could be a big deal in the fight against climate change”

(Techcrunch)

Het probleem met deze idealistische uitspraak is het feit dat emissie verhandel systemen vaak niet meteen efficiënt zijn, net zoals een hele rits aan andere duurzame projecten. 

Nederland maakt onderdeel uit van werelds grootste emissie verhandel systeem (ETS); die van de Europese Unie. Het systeem dekt slechts 45% van de uitstoot van het continent en bestaat sinds 2005. De komende jaren zal het systeem sectoraal worden uitgebreid met de scheepvaart, wegvervoer en gebouwen. Op dit moment zijn de prijzen voor de vraag naar koolstof op een record hoge prijs, de 40 euro is reeds aangetikt. Na het stroomlijnen van het systeem in 2019 en het verbannen van overtollige vergunningen, is het systeem veel efficiënter geworden. (Economist)

Sinds februari kent China ook een emissie verhandel systeem. (Economist) Als fabriek van de wereld is China werelds grootste uitstoter van koolstof, een tweevoud van Amerika. Op 1 februari ging het ETS live. De ‘kick-off’ komt 10 jaar na het ontstaan van het idee. Deze langzame implementatie is herkenbaar aan het plan van de EU. 

Het plan zou aanvankelijk 70% van de koolstof-uitzettende industrie omvatten, uiteindelijk is ervoor gekozen om 2.225 bedrijven in de energiesector (thermische energiecentrales) mee te nemen als proefkonijnen in de eerste fase.  Dit staat gelijk aan 30% van de koolstof emissies in China; entiteiten die gemiddeld meer dan 26.000 ton broeikasgassen per jaar uitstoten vallen onder het ETS. (Lexology) De emissieprijs is berekend door te kijken naar emissies tussen 2019-20. Wil je vervuilen boven je toelage, zal je dit moeten verhandelen op de vrije markt. De verwachting is dat de prijs zal starten bij 41 CNY (EUR 5,28) per ton CO2 (2020), 66 CNY per ton in 2025 en 77 CNY in 2030. (ICAP

De vervuilers in de koolstof industrie worden getest door middel van vier benchmarks gebaseerd op markers zoals generator grootte en koolstofintensiteit. (Finch Ratings) De eenzijdige energie-afkomst van de verwekte koolstof kan het verhandelen van emissierechten vergemakkelijken. Nog een voordeel van het ETS is dat geverifieerde bedrijfsemissies moeten worden gedeeld met het brede publiek, dit kan transparantie in het ETS bevorderen. 

Toch zien experts graag dat er in de toekomst meerdere industrieën worden meegenomen in het ETS. Het uitsluiten van grote vervuilende sectoren zoals cement, staal, aluminium, chemicaliën en petrochemicaliënindustrieën zorgt ervoor dat de impact van het ETS beperkt blijft. Ook lage koolstof uitstoters en andere energiesectoren worden er buitengesloten. Volgens het Chinese Ministerie van Ecologie en Milieu (MEE) worden deze sectoren binnenkort toegevoegd aan het ETS, maar een duidelijke timeline ontbreekt. Nog een nadeel is dat er geen absolute emissiegrens is, zoals in het ETS van de EU. (Asia Nikkei) Ook zijn experts bang dat de kosten van koolstof rechten niet hoog genoeg zijn om een groot genoeg impact te kunnen maken voor het milieu. Een boete van 20.000 tot 30.000 CNY (EUR 2573 tot 3860) is ontzettend laag. Het tegenargument van het MEE is dat de lage koolstof prijzen en boetes aanvankelijk bedoeld zijn om bedrijven te stimuleren te rapporteren, en dus niet om de emissies te beperken; voorafgaand aan het ETS waren de steden-pilots bezaaid met verkeerde rapportage van emissie uitstootgegevens. (Forbes

Hoe groot zal de impact zijn van het ETS? Kleine reikwijdte, lage boetes en lage koolstofprijzen zullen de initiële impact van het ETS verhinderen. Dit kan leiden tot een lager dan wenselijke vermindering van koolstofemissies. Vergelijkbaar aan de initiatieven van landen over de hele wereld is de eerste stap naar duurzaamheid vaak niet groot genoeg. We moeten niet vergeten dat het opstarten van een systeem zoals het ETS vaak gepaard gaat met bureaucratie en verschillende belangen van vele beleidsmakers. De eerste stap is gezet, nu moeten we hopen dat het initiële ETS werkt en vervolgens kan worden uitgebreid. China moet immers wél een klimaatneutraal land zijn in 2060.

 Door: Claire Selbeck, IA Guangzhou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *