Nieuwe EU-strategie voor Internationale Academische Samenwerking

Fons Klein TuenteAcademics Leave a Comment

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe visie op internationale onderzoekssamenwerking gepresenteerd, voor vergroening, digitalisering en een gezondere samenleving. De wereld wordt steeds complexer. Geopolitieke factoren en verschillen in sommige fundamentele waarden maken het moeilijker om succesvolle onderzoeks- en innovatiepartnerschappen aan te gaan. Desondanks blijft de boodschap dat excellent onderzoek alleen bereikt kan worden wanneer wereldwijd de knapste koppen samenwerken.

De huidige tijd leert ons dat mondiale antwoorden nodig zijn op mondiale vraagstukken, zoals klimaatverandering en pandemieën. Multilateralisme, openheid en wederkerigheid in internationale samenwerking zijn nodig om tot deze antwoorden te komen. De COVID-pandemie toonde ook aan hoe belangrijk openheid is; mensen wereldwijd profiteerde van het feit dat gegevens en resultaten tijdig met andere landen en onderzoekers werden gedeeld.

Openheid werkt uiteraard alleen als deze wederkerig is. Om tot een gezamenlijke EU-China routekaart te komen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie, is een gelijk speelveld en wederkerigheid een voorwaarde voor toekomstige samenwerking.

De EU-commissaris voor Innovatie, Onderzoek en Educatie Mariya Gabriel voegde eraan toe dat er “naast financiële bronnen uit de EU een duidelijk kader nodig is dat een gelijk speelveld creëert voor kwesties als ethisch en mensgericht onderzoek, de eerlijke behandeling van intellectueel eigendom en wederzijdse toegang tot onderzoeksprogramma’s. We zullen actief samenwerken met partners die deze waarden en principes delen.”

Het gehele rapport “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EMPTY on the Global Approach to Research and Innovation” kan worden gelezen op de website van de EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *