Energieverduurzaming in China

Fons Klein TuenteEnergy Leave a Comment

De Chinese overheid heeft aangekondigd dat China’s koolstofuitstoot zal pieken in 2030, waarna het zal dalen tot koolstofneutraliteit in 2060. De verduurzaming van de wereldwijde stroomproductie is een belangrijk onderdeel van het realiseren van de doelen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Hoe staat de voortgang van China’s vermindering van emissie uitstoot ervoor? 

In 2019 was China verantwoordelijk voor 30.34% van de wereld CO2 uitstoot, waarna de VS stond op plek nummer 2 en Nederland goed was voor 0.41% CO2 uitstoot. Dit staat in contrast met de per capita CO2 uitstoot van China. China stootte 8.12 ton uit in vergelijking tot 15.52 ton per capita en 9.13 ton per capita in de VS en Nederland, respectievelijk. (EC Europa) Toch is China volop bezig haar uitstoot te verminderen, met een grote diversiteit aan projecten in verschillende energiesectoren. In het jaar 2020 heeft China veel andere mijlpalen gerealiseerd;

  • In de afgelopen vijf jaar, is de carbon intensity oftewel emission intensity met 18% gedaald. In de vijf jaar periode tot aan 2020 is China’s GDP gegroeid met 47,5% tot 101.6 biljoen yuan. Dit kan ook deels worden verklaard door een lagere vraag naar energie uit kolencentrales tijdens de Covid-19 pandemie. In haar recent gepubliceerde 14e vijfjarenplan wil China de komende vijf jaar haar emissie intensiteit zien dalen met 18% (al is dit wel in lijn met huidige trends).
  • In 2020 heeft China 48.2 GW aan zonnepanelen geïnstalleerd, met een totale capaciteit van 250 GW. (Reuters)
  • In 2020 heeft China 71 GW aan windmolens geïnstalleerd on– en off-shore, een toename van 178% t.o.v. 2019. Dit is meer dan de groei van wereld energie van de hele wereld opgeteld, ongeveer 100 GW. In totaal heeft China een windenergie capaciteit van 281 GW. (The Guardian) Voor het afronden van die capaciteit heeft China in 2020 260 miljoen RMB geïnvesteerd. 
  • China heeft in 2020 1 GW aan nucleaire energie geïnstalleerd, met een totale capaciteit van bijna 50 GW
  • De voorlopige cijfers voor 2020 laten zien dat China 994 miljoen RMB (127 miljoen EUR) heeft geïnvesteerd in het voltooien van elektriciteitsprojecten – duurzaam en niet.

Elektriciteitsproductie in China 2017 tot 2020 (TWh), en aandeel van het totaal

Soort energie 2017 20182019  2020
Kool/thermale447771,0%483270,3%504568,9%517467,9%
Nucleaire2483,9%2954,3%3484,8%3664,8%
Windenergie3034,8%3665,3%4055,5%4666,1%
Zonne-energie1171,9%1772,6%2233,0%2613,4%
Hydro-energie116018,4%119917,5%130117,8%135517,8%
Totaal6305100%6869100%7322100%7622100%

(China Energy Portal, waterstofenergie wordt niet genoemd in de data)

Sinds 2017 is er een vergrotend aandeel van duurzame elektriciteitsproductie in China. Toch blijft een groot obstakel in de Chinese overgang naar duurzame energie de overheersing van koolenergie. Zo schets het tabel hierboven ook de blijvende groei in de productie van kool in de afgelopen jaren in absolute getallen, al is er wel een langzaam krimpend aandeel van kool in de elektriciteitsmix. China is werelds grootste kool afnemer en zij blijft nieuwe kolencentrales bouwen. In de eerste zes maanden van 2020 was China de locatie van bijna 90% van nieuwe kolencentrales ter wereld. 

Een ander obstakel in de overgang naar energieverduurzaming is het grote Chinese landschap, dit zorgt voor problemen in energietoelevering. De beste regio’s in China voor het ophalen van duurzame energie zijn in het noordwesten, de grootste vraag naar die energie ligt in het zuidoosten. Veel soorten duurzame energie moeten terplekke worden geconsumeerd, of vlug via hoogstaande infrastructuur worden geleid naar andere plekken. Op dit moment worden lange afstand UHV-lijnen (ultra-high voltage) onderbenut met duurzame energie. (JiemianCurtailment van opgewekte duurzame energie is niet uniek in China, het is een wereldwijd probleem. Ook vloeit energie langs meerdere provincies met verschillende maatregelen om verbruik van lokaal geproduceerde energie te stimuleren, wat curtailment kan veroorzaken. (Belfer Center) Nieuw beleid in China heeft als doel het behouden van curtailment tot maximaal 5 procent voor zonne- en windenergie. In 2020 was er 3% windenergie curtailment, een cijfer wat mogelijk weer zal stijgen naarmate de windenergie capaciteit wordt vergoot en het aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsmix groeit. (Oxford Energy)

De overstap naar duurzame energie en het opwekken van meer energie in het algemeen is in China hoognodig. Er is een toenemende vraag naar energie, 2020 zag 3.1% meer energieconsumptie dan in 2019. Dus een investering in duurzame energie is niet alleen nodig in termen van haar koolstofneutraliteit doelen, het is een noodzaak in termen van energieveiligheid. De focus op maar een soort opgewekte energie (duurzaam of niet) is niet voldoende voor de vraag naar die energie. En toch, rekening houdend met de toegezegde koolemissie piek in 2030, zal China flink door moeten investeren in duurzamere sectoren zoals zonne- en windenergie. 

Na dit overzicht over de algemene productie van duurzame energie in China zullen de volgende reeks Clean Tech series zich focussen op specifieke clean energy sectoren en de toename van productie, investering en (academisch) onderzoek. 

 Door: Claire Selbeck, IA Guangzhou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *